Proje, gençlik çalışmalarının uluslararası platform üzerindeki sosyal etkilerini artırmak için somut kaynaklar oluşturmayı, bu alanda çalışan kurum ve uzmanları kalite yönetimi ve yenilikçi yöntemlerle desteklemeyi ve sahada sürdürülebilir çalışmalar ortaya koymayı amaçlamaktadır.

GENÇLİK ÇALIŞMASI ALANINDA BİR UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI VE LEVEL5 PROGRAMI TASARLAMAK

Hedef Gruplar: Gençlik çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, gençlerle çalışan eğitmenlerdir. Amaç: Verilecek olan uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim, gençleri kültürlerarası iletişim ve çatışma çözümünün zorluklarına karşı nasıl başa çıkabilecekleri ve kültürel çeşitlilikle başa çıkma konusundaki yeterliliklerini geliştirme konusunda yönlendireceklerdir. Bu platform gençlik çalışanları için bir araçtır. Bir yandan onlara bu konuda gençlerle nasıl çalışılacağı konusunda bilgi vermek amacını taşımaktadır.

Amaçlar ve Hedefler

Kültürlerarası iletişim ve anlayışa bilimsel bir yaklaşım geliştirmek

Gençlerin ve özellikle gençlik çalışanlarının ihtiyaç duydukları becerilere ilişkin genel bulguların ortaya konması ve eğitimler için rehberlerin geliştirilmesi dahil olmak üzere kültürlerarası iletişim ve anlayışa bilimsel bir yaklaşım geliştirmek. Aynı zamanda, özellikle konuyla ilgili kültürler ve kuşaklar arası ve cinsiyete dayalı farklılıkları entegre etmek için uluslararası düzeyde en iyi uygulamalar hakkında bilgi toplamak;

Eğitmen eğitimi el kitabı

Gençleri çeşitliliği önemli bir değer olarak keşfetmeye teşvik etmek ve motive etmek ve iletişim ve çatışma çözümünde kültürlerarası anlayış ve becerileri artırmak için gerekli yetkinliklerin nasıl geliştirileceği hakkında bilgi sağlayan bir eğitici eğitimi el kitabı hazırlamak;

Videolar

Videolar, müfredatlarında karma öğrenme uygulamalarını içeren eğitim kurumları için özel bir imkân sunacaktır. Videoların doğrudan hedef kitlesi gençlik çalışanlarıdır ve onlara kendi kendine öğrenme yoluyla bu yaklaşımı programlarına dahil etme imkânı sağlayacaktır;

Genç çalışanlar için bir uzaktan eğitim platformu

Gençlik çalışanlarının öğrenme çıktılarını ve araçlarını daha geniş bir kitleye, özellikle de yüz yüze eğitimlerle kolaylıkla erişilemeyecek topluluklarda yaşayan kitleye ulaştırabilmesi ve bu kitleyi teşvik etmesi için uzaktan öğrenme platformu hazırlanacaktır.

SONUÇLAR FİKRİ ÇIKTILAR

i

Mevcut ihtiyaçların karşılaştırmalı olarak araştırılması ve değerlendirilmesi, gençlik çalışmaları üzerine çalışma raporu

l

Gençlik çalişmalari için eğitim modülleri tasarlamak ve pilot uygulamalar yapmak

Karma öğrenme uygulaması için eğitim videoları

Gençlik çalişmasi alaninda bir uzaktan eğitim programi ve LEVEL5 programi tasarlamak

Metodolojinin gençlik ortamlarına dahil edilmesine ilişkin rehberler

EVENTS

Kısa süreli olarak personel eğitimi etkinlikleri (Palermo, Innsbruck ve Malaga’da): Her ülkeden 4 gençlik çalışanı (toplam 72 gençlik çalışanı)