Ülke Durumu İspanya

İspanya : Dezavantajlı geçmişe sahip gençlerin mevcut ulusal durumu 

İspanya için Eurostat veri tahminlerine göre, genç işsizlik oranının bu yıl %31,13’e ulaşması bekleniyordu. Bugün, COVID-19 ile birlikte Avrupa Birliği istatistik ofisi, İspanya’da genç işsizliğinin % 41,7 seviyesinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca İspanya, son on yıldaki gelişmeye rağmen %17,3 gibi yüksek bir oranla, okul terkinin (18 ila 24 yaş arası) en yüksek olduğu AB ülkesi olmaya devam ediyor. 

Bu bağlamda, gençlik politikaları genellikle işsizlik, eğitim ve sağlık sistemi nedeniyle geliştirilen politikalardan kaynaklanmaktadır. İspanyol gençlik politikası belirli dezavantajlı grupları tanımlamazken, odak noktası istihdam ve işgücü piyasasına entegrasyona yöneliktir.

Endülüs’te işsiz gençlerin yetişkinler tarafından genel olarak damgalanması söz konusudur. NEET’ler 2008 mali krizinin sonuçlarından muzdariptir, ve öğrenim gördükleri alanlarda çalışmak için yüksek niteliklere sahip olanlar bile kendilerine uygun bir iş bulamamışlar veya daha düşük nitelikte, düşük maaşlı işlerde çalışmak zorunda kaldılar. Bu, gençlerin gençlik çalışanlarının sunduğu proje ve faaliyetlerde yer almak için neden motivasyon ve heyecan bulamama nedenlerinden biri olabilir. Bugünlerde, bu gençler yine COVID-19 salgınının yol açtığı ekonomik krizden etkilendi. 

Ayrıca, koronavirüs tehlikesinin etkisi, özellikle genç kadınlar arasında sosyal ve cinsiyet eşitsizliğini üzerinde olmaktadır. İspanya’da 16 ile 29 yaş arasındaki kadınların %37,5’i zaten yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındadır. Günümüzde, daha yüksek bir okul terki ve işsizlik riskiyle karşı karşıyalar, ev ile ilgili görevlerin sorumluluğunu daha fazla üstleniyor ve çeşitli şiddet biçimlerine daha fazla maruz kalmaktadır..

Bu durumdan en çok etkilenen bir diğer grupta, Çocuk Koruma Sistemi kapsamında olan veya olmuş gençler ve bu yaşa erişmemiş ancak ciddi güvenlik açığı riski şartlarında büyümüş ve 18 yaşına gelmiş olan gençlerdir. Bunların, %83,9’u yoksulluk ve dışlanma riski altındadır, ve %10.4’ü sokaklarda veya son derece tehlikeli bir durumda yaşamaktadır ve neredeyse yarısı (%45) Madrid’de bulunmaktadır.

Günlük uygulamalarında dezavantajlı geçmişe sahip gençlerle birlikte çalışan gençlik çalışanlarının yaşadığı temel zorluklar

İspanya’da gençlik politikalarının kamusal yapılanması, 1975’te Franco diktatörlüğü sona erdikten ve demokrasiye geçiş gerçekleştikten sonra yapılması ve projelerin çoğunluğunun yukarıdan aşağıya çalışıyor olması nedeniyle, bu sistemin yeniden yapılandırılması için geniş çapta talepler bulunmaktadır. Ayrıca, İspanya’da elde edilen veriler, hedef gruplara ulaşma açısından çok sayıda engel  veya zorluk tanımlamaktadır. Bu nedenler:

  • Gençlik çalışanın bir meslek olarak tanınmaması: Gördüğümüz gibi, gençlik çalışması eğitim alanında hala oldukça bilinmemekte, bu nedenle gençlik çalışanı figürü hala bir meslek olarak kabul edilmemektedir. Bu, gençlerin ve çevrelerindeki insanların yanı sıra kamu ve özel kurumlarda güven eksikliğine yol açmaktadır.
  • Gençlerin gençlik çalışmaları ve Erasmus+ gibi programlar hakkında bilgi eksikliği: İspanya’daki çoğu genç, gençlik çalışanlarının hakkında yeterli bilgi mevcut olmadığı için ana faaliyetlerini bilmemektedirler.  Bu bilgilerin gençlere ulaşamamasının nedenlerinden biri, bu bilgiyi nerede bulacaklarını bilmemeleri, bu noktada okullarda ve üniversitelerde  yapılacak bilgilendirici müzakereler iyi bir çözüm olabilir. Bu durumun son yıllarda yavaş yavaş değişmesiyle birlikte, hala yapılması gereken çok fazla iş bulunmaktadır. Çoğu zaman ise insanların sahip olduğu deneyimler sadece ağızdan ağıza aktarılır.
  • Gençlerin katılım, ilgi ve motivasyon eksikliği: Bazen, gençlik çalışanlarının projelerini uygularken karşılaştıkları zorluklar, gençlerin hevesli olmaması ve katılım konusundaki isteksizlikleri olabilmektedir.  Diğer bir sebep ise proje başladığında sahip oldukları motivasyonun süreç içerisinde giderek kaybolmasıdır.
  • Kamu kurumları tarafından kuruluşlara hibe verilmemesi: Kamu kurumları, diğer Avrupa ülkelerinin aksine, gençlere yönelik projeler geliştirilmesi ve uygulanması için gençlik çalışmaları kuruluşlarına fon sağlama imkanı sunulmaktadır. Diğer durumlarda, bu finansman eksikliği nedeniyle, birçok kuruluşun, gençlik merkezleri veya gençlik dernekleri, etkinliklerini katılımcıların kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yerde denetleyemediği anlamına gelir.

Gençlik çalışanlarının ve sosyal hizmet uzmanlarının dezavantajlı gençlerle birlikte çalışırken entegrasyonlarını teşvik etmek amacıyla kullandıkları mevcut araçlar ve metodoloji

İspanya’da gençlik alanında çalışan kişiler, gençlerin ihtiyaçlarını değerlendirmeleri ve gençlerle olan ilişkilerinin kendileri için faydalı olması amacıyla uygun hareket tarzını belirlemeleri için sürekli eğitim almalıdır. Bu aynı zamanda, faaliyetlerinin ve projelerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında her zaman yeni ve yenilikçi yöntemler aramaları gerektiği anlamına gelmektedir.

INJUVE gibi platformlar, gençlik çalışanları ve kendileri için ilgi çekici olabilecek faaliyetler arayan gençler için çok faydalı araçlardır. Web sitelerinde halka açık farklı etkinlikler, burslar, iş teklifleri, eğitim kursları veya eğitim fırsatları hakkında bilgi sunulmaktadır. Ayrıca, kapsamlı bir gençlik çalışanları ve alanda çalışan kişiler ağına sahip olmak, eğitim fırsatları bulmak için çok uygun olabilir.

Gençlik çalışması, gençlerin kendilerinin, neyi sevdiklerinin, gelecekte ne yapmak istediklerinin, kendileri için belirledikleri hedeflere ulaşmanın en iyi yollarının vb. farkına varmalarına yardımcı olmaktadır. Gençlik çalışmalarıyla ilgili bir organizasyona katılmak, onların özgüvenini arttırır, gençler arasında olumlu havayı teşvik eder ve onların yeni fikirlere açık bir düşünce tarzı geliştirmeleri için gereklidir. Ayrıca aileleri, tanıdıkları insanlar ve içinde yaşadıkları topluluklar hakkında farkındalıklarını artırmak ve bir arada yaşamalarını geliştirmek için faydalı olabilir. Kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen faaliyetler ve projeler gençlerin ağını ve sosyal çevrelerini güçlendirmektedir. Güçlü dostluklar kurmak için aynı ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışmak mümkündür, ancak aynı profesyonel alanda gelecekteki işbirliklerine ortaklık edebilecek uzmanlarla tanışmak da faydalıdır

Son olarak, gençlik çalışması, gençlerin, gelecekte giderek daha rekabetçi hale gelen bir işgücü piyasasında iş bulmaları için faydalı olacak çeşitli alanlarda belirli beceri ve yeterlilikleri geliştirmeleri için bir araç olarak hizmet eder. Ülkedeki dezavantajlı bir geçmişe sahip gençleri hedefleyen gençlik çalışmaları ile ilgili İyi Uygulamaların kısa açıklaması.

Kamu idaresi tarafından yürütülen özgün bir program olan PICE, hem yüz yüze hem de çevrimiçi eğitim eğitim güzergahları yoluyla gençlerin eğitimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrendikleri her şeyi uygulayabilecekleri şirketlerde staj yaparlar ve 30 yaş altı kişilere yöneliktir. Bu program, kullanıcılarının istihdam edilebilirliğini ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

   Diğer bir örnek ise Granada şehrinde Almanjáyar’da sosyal ve kültürel eğitimi teşvik etmeyi amaçlayan bir kuruluş olan Almanjáyar en Familia’dır (ALFA). 2004 yılında sosyal açıdan savunmasız reşit olmayan kişilerle, sosyal eğitim ve müdahale projelerine başladılar. Kurumun temel amacı ise ikamet eden kişilerin yaşam kalitesini, kendi kişisel becerilerinin geliştirilmesi yoluyla güçlendirerek iyileştirmek olmuştur. Gelişim için gerekli araç ve becerileri edinirken daha istikrarlı ve daha üretken bir ortamda yaşayabilmeleri amacıyla, barışçıl ve işbirliğine dayalı olarak bir arada var olmayı hedeflemektedirler. Bu örgütün başkanı Juan Carlos Carrión González, sosyal gerçekliğe dikkat etmenin, ona yanıt vermenin ve gençlere sahip olamayacakları şeyleri sunmanın gerekli olduğunu vurgulamaktadır: bu fırsatlar bilgisayara ve internete ulaşım, birlik içerisinde yaşamak, refakat vb. Kısacası, “Kağıt Uçaklar” projesi, bu çocukların eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi, onları yetişkin yaşamına hazırlamayı, özgüvenlerini geliştirmeyi, sosyal becerilerini geliştirmeyi ve karar verme konusunda eğitmeyi amaçlamaktadır.

ALFA’daki kullanılan metodoloji, herkesin uzlaşması temeline dayanmaktadır: çalışanlar, gönüllüler ve kullanıcılar. Gençlere öğrettikleri ilk ders, sadece istemek yerine vermek ve almaktır. Kendi motivasyonlarını kullanarak gençleri sağlıklı aktivitelere dahil etmeyi başarırlar. Bu, kullanıcılarına genellikle mahallelerinde yaptıklarından farklı etkinlikler sunmanın yoludur. Düzenledikleri atölye çalışmaları gençler tarafından talep edilmekte, bu da katılımlarını ve ilgilerini garanti etmenin basit bir yoludur. Onlarsız proje olmaz. Amaçları, hayatlarının ve toplumlarının kahramanları olduklarını anlamalarını sağlamaktır.

ALFA kullanıcıları genellikle lise öğrenimini bırakma oranı olan gençlerdir. ALFA’nın ilgi odağında bağımsız problem çözme vardır, bu nedenle kendi ihtiyaçlarının bir sonucu olarak becerilerini geliştirebilirler. Dijital yetkinliklerdeki gelişimleri için atölyelerde olduğu gibi “yapamam” düşüncesinden “Nasıl yapacağımı öğrenmem gerekiyor”a geçmeleri gerekiyor. En çok etki yaratan girişimlerinden birisi de kadın futbol takımıdır. Böyle sağlıklı bir aktivite sayesinde, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ile karşı karşıya kaldılar, takım çalışmasını, çatışma çözümünü veya sosyal ilerlemeyi sağlamak için bağlılık ihtiyacını teşvik ettiler. Bununla birlikte, çalışmalar her şeyden önce gelir ve takımı destekleyen koçlar, kullanıcıların notlarında zorlandıklarını fark ederlerse, ödevleri yetişmek veya soru çözmek için antrenman zamanını ayırmakta tereddüt etmezler.