Modül 1: Dezavantajlı Gruplara Gençlik Bilgilendirmesi Desteği

Modül İçeriğine Genel Bakış

İlk ünite gençlik çalışmasının ve dezavantajlı geçmişin tanımlarını açıklar. İkinci ünite, küreselleşmiş dünyamızdaki çeşitlilik kavramını ve kültürlerarası öğrenmeyi ve kültürel yeterliliği bağlamsallaştırır.

Modül Hedefleri:

  1. Gençlik bilgilendirmesine ilişkin desteklerin ne olduğunu ve dezavantajlı gruplarla çalışma bağlamında uygulanabilirliğini keşfetmek
  2. Gençlik çalışanları için kültürlerarası öğrenmeyi ve kültürel yeterliliği vurgulayan modeli tanıtmak
  3. Kişisel gençlik çalışma pratiğinize aktarılabilecek çeşitlilikle ilgili yöntemleri keşfetmek

Modüle Genel Bakış