LEVEL5 ile Gençlik Çalışmalarındaki Yetkinliğin Doğrulanmasındaki Gelişmeler

Giriş

LEVEL5 … çünkü öğrenme her yerde gerçekleşir!

Öğrendiğimiz zaman, yetkinliklerimizi geliştiririz, yani zorluklara göğüs germe ve somut görevleri çözme kapasitelerimizi ve potansiyellerimizi. Bu zorluklara göğüs gerdiğimizde, büyüyoruz – sürekli gelişiyoruz ve daha yetenekli hale geliyoruz.
Aydınlanma çağından beri, öğrenmenin “kafa, kalp ve el” ile gerçekleştiğini İsviçreli pedagog Pestalozzi’nin çalışmalarından biliyoruz. Son yıllarda nörobiyolojik (beyin) araştırmalar, bilişsel olmayan boyutların öğrenme için özel bir öneme sahip olduğunu bir kez daha açıkça göstermiştir.

 

LEVEL5 metodolojisi bu kavramlara dayanmaktadır. LEVEL5 küpü olarak adlandırılan üç boyutlu bir modelde, bilgi, beceri ve tutumların gelişimi, bir öğrenme etkinliğinin başında ve sonunda, zaman içinde iki nokta için beş nitelik düzeyinde görselleştirilmektedir. Bu yöntemle küp, yeterlilik gelişmelerini bir bakışta görselleştirir Bir yeterliliğin seviyeleri, bir yeterliliğin her bir yeterlilik boyutunda beş seviyede tanımlanan, referans sistemleri sayesinde tanımlanır. 

Projemiz bağlamında, kendi bilgilerinizi yansıtmak ve birlikte çalıştığınız gençler ile onların öğrenme ve gelişimleri üzerinde düşünmek için LEVEL5’i kullanma fırsatına sahipsiniz.

Hedefler

  • LEVEL 5 yöntemini ve temel ilkelerini tanıtmak
  • Gençlik çalışmalarında yetkinlik çerçevesini tanıtmak
  • Yeterliliklerin değerlendirilmesi için çeşitli değerlendirme yöntemlerini tanıtılması 
  • LEVEL5’in kendi yeterliliklerini ve gençlerin yeterliliklerini değerlendirmek için nasıl kullanılacağına dair rehberlik sağlamak

Bu üniteyi tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • SEVİYE 5’in temel ilkelerini açıklamak
  • Yeterliliklerinizi ve gençlerin yeterliliklerini değerlendirmek için LEVEL5 prosedürünü uygulamak
  • En yaygın değerlendirme yöntemlerini açıklamak ve seçmek
  • Değerlendirmelerin sonuçlarını belgelemek için sağlanan şablonları kullanın

İçerik

LEVEL5, yeterlilik gelişimlerini belgelemek ve görselleştirmek için bir yaklaşım ve araçtır. Bu ünite aşağıdaki konuları tanıtacaktır