Başlık: Inno4impact Projesi kapsamında ortak kuruluşlar tarafından projenin çoğaltıcı etkinlikleri tamamlandı

Mar 30, 2022 | News

Proje çıktılarını tanıtmak, yeni bağlantılar oluşturmak ve proje sonuçlarının projenin hibe döneminin bitmesinden sonra da kullanılmasını sağlamak için, her bir ortak ülkede çeşitli çoğaltıcı etkinlikler düzenlendi.

Bu etkinlik, projede geliştirilen metodolojinin bir atölye çalışması ortamında deneyimleme fırsatı sağlamayı amaçlamakta olup, 1. Fikrisel Çıktı (Mevcut ihtiyaçların karşılaştırmalı araştırması ve değerlendirilmesi, gençlik çalışması üzerine çalışma raporu), 2. Fikrisel Çıktı (Gençlik çalışmasında eğitim modülleri tasarlama) tanıtımına hizmet etmeyi amaçlamaktadır. ve pilot uygulama), 3. Fikrisel Çıktı (Karma öğrenme uygulaması için eğitim videoları), 4. Fikrisel Çıktı (Gençlik çalışanları konusunda sahada bir uzaktan eğitim programı ve LEVEL5 programının tasarlanmaaı) ve 5. Fikrisel Çıktı (Gençlik Çalışmaları Ortamlarına Proje Metodolojisinin Dahil Edilmesine İlişkin Kılavuz) dan oluşan projenin tüm fikri çıktılarının tanıtılarak hedef gruplarının günlük çalışmalarına  dahil edilmesi konusunda fayda sağladı.

Inno4impact projesinin ortakları tarafından gerçekleştirilen “Çoğaltıcı Etkinlikleri” için 5. bültenimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bültenin İngilizce, İtalyanca, Almanca, İspanyolca ve Türkçe dil versiyonlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir;