Proje

Proje, gençlik çalışmalarının uluslararası platform üzerindeki sosyal etkilerini artırmak için somut kaynaklar oluşturmayı, bu alanda çalışan kurum ve uzmanları kalite yönetimi ve yenilikçi yöntemlerle desteklemeyi ve sahada sürdürülebilir çalışmalar ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Amaçlar ve Hedefler

Gençlerin ve özellikle gençlik çalışanlarının ihtiyaç duydukları becerilere ilişkin genel bulguların ortaya konması ve eğitimler için rehberlerin geliştirilmesi dahil olmak üzere kültürlerarası iletişim ve anlayışa bilimsel bir yaklaşım geliştirmek. Aynı zamanda, özellikle konuyla ilgili kültürler ve kuşaklar arası ve cinsiyete dayalı farklılıkları entegre etmek için uluslararası düzeyde en iyi uygulamalar hakkında bilgi toplamak;

Gençleri çeşitliliği önemli bir değer olarak keşfetmeye teşvik etmek ve motive etmek ve iletişim ve çatışma çözümünde kültürlerarası anlayış ve becerileri artırmak için gerekli yetkinliklerin nasıl geliştirileceği hakkında bilgi sağlayan bir eğitici eğitimi el kitabı hazırlamak; 

Videolar, müfredatlarında karma öğrenme uygulamalarını içeren eğitim kurumları için özel bir imkân sunacaktır. Videoların doğrudan hedef kitlesi gençlik çalışanlarıdır ve onlara kendi kendine öğrenme yoluyla bu yaklaşımı programlarına dahil etme imkânı sağlayacaktır;

Gençlik çalışanlarının öğrenme çıktılarını ve araçlarını daha geniş bir kitleye, özellikle de yüz yüze eğitimlerle kolaylıkla erişilemeyecek topluluklarda yaşayan kitleye ulaştırabilmesi ve bu kitleyi teşvik etmesi için uzaktan öğrenme platformu hazırlanacaktır.