Ortaklar

Koordinatör

Mozaik Insan Kaynaklari Gelisterme Dernegi

Türkiye

Mozaik, 2010 yılında Türkiye’nin kuzeyinde bulunan Samsun’da kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluşunun temel amacı, göçmenler ve mülteciler, kadınlar ve engelli kişilerden oluşan dezavantajlı grupların kültürel, profesyonel ve sosyal entegrasyonunu desteklemektir. Faaliyetlerimize dahil olan hedef grup (yerel, bölgesel ve uluslararası inisiyatifler) mesleki ve eğitim fırsatlarını tanıyabilecek hiçbir modeli olmayan ve topluma entegrasyonlarının önüne geçen farklı alanlardaki engelleri ortadan kaldırarak eğitim ve meslek hayatında başarılı olmak için oryantasyona ihtiyaç duyan kişilerden oluşmaktadır.

Web sitesi: www.mozaik.org.tr

Asociación Caminos – Discover new possibilities

İspanya

Eğitim ve sosyal hizmette yenilikçi yöntemler. 

2014 yılında kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak Caminos’un faaliyetleri eğitim alanına odaklanmaktadır. Temel hedefler arasında değişim ve iletişimi teşvik etmek, bireysel gelişim fırsatlarını iyileştirmek ve risk altındaki grupların sosyal içermesini desteklemek bulunmaktadır.

Caminos hedeflere ulaşmak için yeni yollar bulmanın, bireysel kaynakları keşfetmek ve gerçek zorlukları birlikte aşmak için fırsatlar yaratmanın önemine vurgu yapmaktadır.

Web sitesi: www.asoccaminos.org

Facebook: www.facebook.com/Asoccaminos

Türkiye Cumhuriyeti Mersin Valiligi

Türkiye

Mersin Valiliği, Mersin ilindeki her türlü eğitim, sağlık, bilimsel, akademik, ticari ve yasal konuların planlanması ve koordinasyonundan sorumlu yerel bir kamu devlet kurumudur. Kurumun sorumlulukları: idari ve personel hizmetleri, eğitim- hizmet içi eğitim hizmetleri, bütçe- yatırım hizmetleri, araştırma – planlama – istatistik hizmetleri, denetim – rehberlik – soruşturma hizmetleri ve sivil savunma hizmetleridir. İçerisinde onlarca farklı birimi olan ve İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumlu olan Mersin Valiliği, yerel, ulusal ve uluslararası kaynaklı tüm proje iş ve işlemlerini Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu üzerinden yürütmektedir.

Web sitesi: www.mersin.gov.tr

Universitaet Innsbruck

Avusturya

Innsbruck Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Göç ve Eğitim Bölümü

Öğretim ve araştırmada, göç perspektifinden ve deneyiminden toplumsal değişime odaklanıyoruz. Göçü, toplumun saçaklarında bulunmayan, ancak merkezi sosyal koşulları ifade eden belirsizlikleri ve marjinalleşmiş anıları da ortaya koyan bir toplum oluşturma gücü olarak anlıyoruz.

Bu perspektif değişikliği aynı zamanda sosyal güç ilişkilerinin incelenmesini ve kişinin kendi konusuna eleştirel bir dönüşlü bakış açısını da içerir: eşitsizliklerin (yeniden) üretilmesinde eğitim kurumlarının ve uygulamalarının rolü.

Web sitesi: www.uibk.ac.at/iezw

BUPNET Bildung und Projekt Netzwerk Gmbh

Almanya

BUPNET Bildung und Projekt Netzwerk Gmbh (Almanya) yetişkin eğitimi hizmet sağlayıcısıdır. BUPNET’in misyonu eğitim ve öğretimde yeniliğin teşvik edilmesidir. Her ikisi de Avrupa ve ulusal destekli projeler çerçevesinde çeşitli sektörlerde (sosyal ve sağlık, yeni medya, sürdürülebilir kalkınma, turizm, ekonomi, e-ticaret, kültürler arası konular vb.) sayısız eğitim kursunu başarıyla tamamlamıştır.

BUPNET hem mesleki eğitimde hem de (resmi olmayan) yetişkin öğrenimi sektöründe çalışmaktadır.

Web sitesi: www.bupnet.eu

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”

İtalya

“Danilo Dolci”, gençleri ve yetişkinleri içeren, hem yerel hem de uluslararası düzeyde okullar, üniversiteler, kurumlar, dernekler ve sosyal gruplarla işbirliği içinde yürütülen eğitim alanındaki projeler aracılığıyla faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir dernektir. Bu dernek, Palermo yakınlarındaki iki küçük kasaba olan Trappeto ve Partinico’da ve Sicilya’nın tüm bölgelerinde çalışan büyük pasifist Danilo Dolci ve arkadaşlarının eğitim ve çalışma deneyiminden doğdu.

Web sitesi: www.danilodolci.org