Eğitim Kursu

Giriş

Uzaktan Eğitim Kursuna hoş geldiniz. Kurs, dijital araçlar ve programlar aracılığıyla gençlerle çalışmanın kalitesini, çekiciliğini ve etkinliğini artırmayı amaçlayan Inno4impact Projesi kapsamında derlendi.

Bu kursu, her öğrencinin öğrenme sürecini farklı alanlarda, farklı zamanlarda ve farklı hızlarda devam ettirdiğini akılda tutarak sizin için geliştirdik. Bu çevrimiçi öğrenme ortamı, gençlik çalışanlarına veya gençlik çalışması bağlamında yaklaşımlar edinmek isteyen dezavantajlı kişilerle çalışan tüm aktörlere açıktır.

Metodoloji:

Burada sunulan kurs materyalleri, ülke durumlarıyla ilgili en son araştırma bulgularına ve özellikle de gençlik çalışanları için belirlenen becerilere atıfta bulunmaktadır. Kurs araç kiti, projenin bir parçası olan her ortak ülkede (Avusturya, İtalya, Almanya, İspanya ve Türkiye) yürütülen Comparative Report ‘da tanımlanan gençlerin ihtiyaçları temel alınarak geliştirilmiştir.

Kurs Hedefleri:

  • Yetkinlik temelli bir yaklaşımın ne olduğunu ve gençlik çalışmaları bağlamında uygulanabilirliğini keşfetmek.
  • Uluslararası çalışan gençlik çalışanları için ETS yetkinlik modelini tanıtmak ve bunu kişisel gençlik çalışması pratiğinizle birleştirmek.
  • Yetkinlik öz değerlendirme araçlarını keşfetmek.
  • Profesyonel gelişim için yollar ve araçlar bulmak.

Kurs, teorik ve pratik bölümlerden oluşan 5 modüle ayrılmıştır. İstediğiniz herhangi bir modülden başlayabilirsiniz. Her modülün sonunda uygulamanız istenen sınav bölümü vardır.

1) Dezavantajlı gruplara Gençlik Bilgilendirme desteği (3 saat)

2) Dijital Gençlik Bilgilendirme ve Danışmanlık (2 saat)

3) Gençlik Katılımı ve Güçlendirilmesi (2 saat)

4) Planlama ve Yönetim (2 saat)

5) Gençlik çalışmalarında oyun ve materyal kullanımı (2 saat)

Kursun hedef grubu:

Bu kurs dünyadaki herkese açıktır, ancak eğer mümkünse biz çoğunluk itibariyle odaklanıyoruz;

  • STK gibi bir kuruluşta gönüllü olarak gençlerle çalışıyor olmak
  • farklı bir rolün parçası olarak gençlerle çalışmak
  • gençlerle bir kariyerin ilk aşamalarında olmak
  • doğrudan gençlerle çalışmak yerine onlarla ailenin veya yerel toplumun bir parçası olarak tanışmak.

 

Modüle Genel Bakış:

Modül 1

Dezavantajlı Gruplara Gençlik Bilgilendirmesi Desteği

Modül 2

Dijital Gençlik Bilgilendirmesi ve Danışmanlığı

Modül 3

Gençliğin Katılımı ve Güçlendirilmesi

Modül 4

Planlama ve Yönetim

Modül 5

Gençlik Çalışmalarında Oyun Oynama ve Materyallerin Kullanımı

Yetkinlik doğrulama

Avrupa sertifikanızı alın

Geri bildirim anketi

Çevrimiçi eğitim kursunu tamamladıktan sonra lütfen geri bildirim anketimizi doldurduğunuzdan emin olun: